Ongeval

Spelers die geen persoonlijke verzekering hebben, kunnen enkel aanspraak maken op de bedragen die terugbetaald worden door de KBVB en dit enkel na een geldige aangifte. Alle spelers zijn ook verzekerd voor de kortste weg van en naar het voetbalterrein.

  1. De speler consulteert binnen de 7 (!) dagen na het oplopen van de blessure een dokter.
  2. De speler vraagt een formulier en dit formulier kan verkregen worden bij de trainers of het bestuur.
  3. De betrokken arts vult het “Medisch getuigschrift” in.
  4. De speler bezorgt dit zo vlug mogelijk (binnen de 5 dagen) aan de gerechtigde correspondent of aan de Trainer samen met 1 klevertje van de mutualiteit en met de hand getekend door een  meerderjarige indien kind jonger is dan 18 jaar.
  5. De gerechtigde correspondent of de Trainer neemt het ingevulde gedeelte door met de speler.
  6. Het formulier wordt indien afgegeven aan de Trainer dan zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent overhandigd.
  7. De gerechtigde correspondent stuurt het volledig ingevulde document naar de KBVB, dienst FSF te Brussel. Dit moet binnen de 21 kalenderdagen binnen zijn in Brussel. 1 Dag te laat = weigering.

Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtigde correspondent van het FSF een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met het dossiernummer. Dit getuigschrift van herstel dient bij genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist. Ouders geven dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. het uittreksel van tussenkomst van de mutualiteit) af aan de trainer of aan een lid van het bestuur . De club stuurt het dossier naar de KBVB, dienst FSF. Pas na het versturen van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven.

Een geblesseerde speler mag – indien een dossier sportongeval werd opgezet – pas opnieuw beginnen met trainen en spelen NADAT het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB.

De ongeval aangifte vervalt na één jaar. Daarna worden geen kosten meer terugbetaald. Indien de genezing langer dan één jaar duurt, moet er tijdig een verlenging aangevraagd worden.

Elke speler is natuurlijk ook vrij om op eigen initiatief nog een persoonlijke verzekering af te sluiten. Dit biedt uiteraard extra voordelen.